Vesti

Pojedinačni turnir, V i VI liga

Dana 27.01.2022. (četvrtak) biće održan pojedinačni turnir po ligama, za petu i šestu ligu.
Prijave se vrše do 18:45 na dan turnira ili ranije na kontakt telefon 063/112-6191.