Vesti

I i II liga – pojedinačni turnir

Dana 10.01.2022. će se održati pojedinačni turnir po ligama.
Prijave se vrše do 18:45 na dan turnira ili ranije na kontakt telefon 063/112-6191.